Forbehold

3D visualiseringer

Der gøres særligt opmærksom på at sælger har via computervisualiseringer3D interiør- og eksteriørvisualiseringerne og andre medier søgt at visualisere byggeriet på byggefeltet, udsigten fra byggefeltet samt nærområdet. Der gøres særligt opmærksom på at der kan forekomme forskelle mellem visualiseringerne og det færdige byggeri, ligesom der gøres opmærksom på at visualiseringerne og andre medier ikke er en del af aftalen.

Idet Byggefeltet og Cikoriehaven, Nærheden er under udvikling, respekterer Køber, at der generelt kan forekomme ændringer - både af Rækkehuset og det øvrige byggeri på Byggefeltet - i forhold til det til Køber udleverede materiale som følge af myndighedskrav vedrørende f.eks. lyd, støj, adgangsveje, energikrav, vindforhold, brandmyndighedernes krav om ændringer til indretning m.v.

Køber skal desuden respektere Sælgers diskretionære beslutninger om projektændringer af byggeriet på Byggefeltet i forhold til det til Køber udleverede materiale som følge af, at Rækkehuset og det øvrige byggeri på Byggefeltet ikke på tidspunktet for Aftalens udarbejdelse er færdigprojekteret. Køber accepterer herunder, at der kan ske ændringer i valg af aptering uden samtykke fra Køber i forhold til det i salgsopstillingen og salgsprospektet beskrevne/angivne. Sådanne ændringer må dog ikke ud fra en samlet bedømmelse forringe Rækkehusets kvalitet.

Køber respekterer også ændringer i forhold til det til Køber udleverede materiale både for så vidt angår Byggefeltet (og dermed Rækkehuset) og for så vidt angår Cikoriehaven, Nærheden som helhed herunder fællesarealer i forhold til visuelle indtryk gengivet i det udleverede materiale, idet udviklingen og udformningen af Cikoriehaven, Nærheden som helhed ikke ligger endeligt på plads på tidspunktet for Aftalens udarbejdelse.

De valgte materialer og produktangivelser i materialebeskrivelsen er således et udtryk for et generelt kvalitetsniveau. Sælger er således berettiget til uden varsel – eksempelvis som følge af, at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – at ombytte eller ændre til en anden producent, et andet materiale eller et andet produkt, der har samme egenskaber og kvalitet som det i materialebeskrivelsen anførte materiale eller produkt

 

Plantegninger

Plantegninger for lejligheder:

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser.

Placeringen af hæk rundt om terrassen på planen er alene vist vejledende, og der tages forbehold for ændringer i placeringen, herunder muligheden for at skabe en sammenhængende hæk rundt om terrassen. Placeringen af hæk afhænger af den endelige projektering, herunder placering af brandredningsarealer.

 

Plantegninger for rækkehuse:

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser.

Placeringen af hæk rundt om terrassen på planen er alene vist vejledende, og der tages forbehold for ændringer i placeringen, herunder muligheden for at skabe en sammenhængende hæk rundt om terrassen. Placeringen af hæk afhænger af den endelige projektering, herunder placering af brandredningsarealer.

Jeg vil vide mere

Har du spørgsmål til boligerne, vil du kontaktes eller tilmeldes vores nyhedsbrev?

Så udfyld formularen her

Du er også altid velkommen til selv at kontakte mægleren på 70 20 30 17 eller koebenhavn.projektsalg@danbolig.dk

Kontakt
chevron-down

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.